New Times, New Ideas,  New Opportunities For Anyone.

(C) 2020  ICP-move vzw - Elstrekenweg 82 B-3520 Zonhoven


English - Nederlands

Mail: Eric@icp-move.com Home Where to find us? About us Equipment Agenda Social media  Sponsors Our Vision

Onze visie:


De vzw ICP-move, is een organisatie die als hoofddoel stelt alle mensen tot beweging aan te zetten en dit op hun eigen niveau en tempo.  We streven ernaar om sport- of bewegingsactiviteit zo aan te passen dat de uitvoerder een optimale betrokkenheid ervaart. Onze slagzin is daarom “Anyone can move”.


Door de ‘I’ in ICP te plaatsen beklemtonen we, dat ‘INCLUSIE’ belangrijk is in onze visie.  Samen sporten zorg voor betrokkenheid, erkenning en integratie van elke persoon. De didactiek ICP-move, is ontwikkeld om gemakkelijk structuur te brengen op verschillende communicatieniveaus (kleur – cijfer – pictogram – verbaal). Door consequent ICP-move te koppelen aan het BAD-principe verkrijgen we een totaal ontwikkeling van de uitvoerder. Beweeg-Adem-Denk ! Door elke keer de uitvoerder te verplichten na te denken over zijn/haar beweging, verbeteren we de cognitie.  Gecombineerd met een gecontroleerde ademhaling, stimuleren we de hersenen.


Doordat de ICP-move methodiek zo een brede basis van de ontwikkeling van de mens aanspreekt, kan deze methodiek ingezet worden in veel sectoren. Binnen regulier en buitengewoon kleuter- lager- en secundair onderwijs, sportclubs, therapie- en revalidatiecentra, in huis of home, fitnescentra, speelpleinen,  zorgcentra,  …


Men kan ICP-move gebruiken om consequent en/of subtiel structuur aan te brengen van kleuter tot senioren leeftijd.  Zo ontstaat er een nieuwe generatie waar inclusie een vanzelfsprekendheid geworden is.

Om een nieuwe generatie jongeren in contact te brengen met ICP-move is het belangrijk dat ook de nieuwe (en huidige) generatie lesgevers en begeleiders (ortho, logo, kiné, leerkrachten en trainers) ICP-move beheersen.

Willen wij inclusie via sport nastreven, zullen we elke nieuwe generatie moeten laten zien wat er allemaal nog (wel) mogelijk is.

 

Als tweede hoofddoel stelt de vzw ICP-move zich om een universele herkenbaarheid te verkrijgen over de verschillende sportwerkingen heen. Elke sport en sportclub moet zijn eigenheid kunnen bewaren.  Maar het moet gedaan zijn met al die kleine ‘sporteilandjes’ die een eigen g-structuur bedenken.  Het brengt rust voor mensen wanneer ze in een nieuwe situatie of omgeving komen, als ze een houvast vinden door de herkenbaarheid van ICP-move.  Wanneer een persoon (verplicht) moet veranderen van omgeving zoekt men naar herkenbaarheid, want dit geeft rust.  En laat nu juist dat zijn wat een mens nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen, rust.

Of men nu wisselt tussen scholen, wisselt tussen verschillende sporten, de overgang van schoolsport naar clubsport wil maken of van schoolsport naar therapieruimte.   Elke wissel zal vlotter verlopen wanneer deze rustig kan verlopen.  Een goede vertrouwensband vanaf het eerste contact kan het  resultaat zijn.


ICP-move kan daarin helpen.